Virupaksha Temple 🛕🛕
Located at Karnataka Bharat 🙏🕉️❤️🙏🕉️
#squeaks#ganesh#ganesha#squeaksmedia#mahadev#hanuman #omnamahshivaya#bholenath #harharmahadev #bhole #bholebaba#aghori #shambhu #jaimahakal #shiva

image
Like